TAŞIT İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ


RESMİ ARAÇLARIN TAHSİS KOŞULLARI

 

1-Üniversitemiz akademik birimlerinin öğrencilerimize yönelik ders kapsamındaki, inceleme ve teknik gezileri için (Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içinde en fazla 100 km. ye kadar) ulaşımlarının,

 

2-Şehir içi ve yerleşke içinde yapılacak olan kongre, konferans vb. toplantılara katılanların ulaşımlarının,

 

3-Esenboğa Havalimanından Üniversitemize gelecek yabancı konukların ve üst yöneticilerimizin ulaşımlarının,

 

4-Akademik ve idari personelin eğitim amaçlı etkinliklerinde toplu ulaşımlarının, (Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içinde en fazla 100 km. ye kadar)

 

5-Toplum Bilim Merkezinin bilim otobüsü ile yapacağı Ankara dışı etkinlikler dâhil ulaşımlarının, (Rektörlük izniyle)

 

6-Üniversitemizin Diploma Töreni, Ağaç Dikme Şenliği, Mezunlar Günü vb. törenlerine katılan mensuplarımızın ulaşımlarının,

 

7-Üniversitemiz öğrencisi ve emekli personelinin kendisinin vefatı, çalışan personelin kendisinin, eş, çocuk, anne, babasının ve kardeşlerinin vefatı halinde yerleşke içinden (Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içinde) cami ve mezarlığa kadar cenaze törenine katılacak olanların ulaşımlarının,

 

8-Engelsiz ODTÜ Biriminin talebi, Genel Sekreterlik onayı ile engelli öğrencilerimizin özel donanımla araç ile semtlerden yerleşkeye ve derslikler arası ulaşımlarının,

 

sağlanabilmesi için araç tahsis edilecektir.

 

Söz konusu araç talepleri EDYS üzerinden yapılacak olup,  ilgili Bölüm, Enstitü, Dekanlık, Müdürlük, Daire Başkanı imzası ve Genel Sekreter onayı ile gerçekleştirilecektir.

 

9-Üniversitemiz Topluluklarının düzenledikleri kültürel, sosyal ve sportif etkinliklere katılan öğrencilerimizin ve mensuplarımızın ulaşımları (Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içinde en fazla 100 km. ye kadar ilgili ek masraflar Taşıt İşletme Müdürlüğünce belirlenir) ilk 7 madde için belirlenen usulde yapılacaktır. Ancak;

 

a-Öğrenci topluluklarının yapacağı etkinliklerdeki araç talepleri, bağlı olduğu müdürlük onayı (Kültür İşleri veya Spor Müdürlüğü) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve bağlı olduğu Rektör Danışman onayı ve Genel Sekreterlik onayı ile karşılanır.

 

b-Toplulukların yapacağı etkinliklerde Üniversitemiz öğrencilerinin ulaşımları için araç tahsisi yapılır. (ODTÜ dışından etkinliklere katılacak öğrenciler, katılımcılar, misafirler için araç verilmez.) Ancak toplulukların yapacağı etkinliklerde dışardan gelen katılımcılara yerleşke içi ulaşım hizmeti 9-a maddesine göre verilebilir.

 

c-Akademik birimlerden gelen (Bölümlerden, Enstitü ve Fakültelerden) öğrenci topluluklarına ait sosyal, kültürel ve sportif etkinlikleri içeren talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Tüm araç görevlendirmeleri Rektörlük Makamının öncelikli talimatı ile Taşıt İşletme Müdürlüğü şoför ve taşıt sayısı dikkate alınarak yapılacaktır.

 

 

RİNG VE PERSONEL SERVİSİNDEN YARARLANMA USUL VE ESASLARI

 

1-Yerleşke içerisinde ring seferleri ile öğrencilerimizin, personelimizin, diğer resmi, özel çalışan personel ve misafirlerin yerleşke içinde ulaşımları,

 

2-Üniversitemiz öğrenci, akademik, idari personeli ve  “Personel Servislerini Kullanabilir” bandorüne sahip kişilerin, eğitim-öğretim döneminin başlangıç ve bitiş haftası ile bir hafta öncesi yerleşke-AŞTİ, AŞTİ- yerleşke arasındaki ulaşımları,

 

3-Akademik ve idari personelin oturdukları semt ve yerleşke arasında sabah-akşam ve gün içerisinde belirli aralıklarla şehir merkezi ile yerleşke arasında ulaşımları,

 

için araç sağlanır.

 

4-Personel servislerinin öncelikli kullanım hakkı akademik ve idari personelimize aittir. Araç kapasitesine göre  “Personel Servislerini Kullanabilir” bandrolüne sahip olanlar da personel servislerinden yararlanır. Bu bandrolün kimlere ve hangi koşullarda verileceği her yıl Genel Sekreterlik tarafından tespit edilir.  

 

5-Üniversitemizde personel çalıştırılmasına yönelik hizmet alımı kapsamında çalışanlar hakkında “hizmet alım şartnamesinde” belirlenen şekilde uygulama yapılır.

 

6-Genel Sekreterlik tarafından izin verilen misafir öğretim üyeleri, misafir kamu çalışanları, ağır sağlık sorunları olan öğrencilerimize servis hizmeti sağlanır.

 

7-Personel servis hizmetinden yararlananlar, servis aracını kullanan sürücünün talebi halinde kimlik göstermek zorundadır.

 

 

Not: Araç istekleri,istenilen tarihten en az 5 gün öncesinde  EDYS Sistemi üzerinden  talep edilecektir. EDYS Sistemi üzerinden gelmeyen talepler dikkate alınmayacaktır.

Günlük araç isteklerinde ; resmi görevler ve taşıma hizmetleri için Müdürlük araç havuzundan (binek,kamyon, kamyonet, minibüs) aracın ihtiyaç olduğu tarihten en az bir gün önce 2915 - 3757  no.lu telefonlar aranarak araç isteğinde bulunulur.